ניוזלטר

  • בית » חדשות ואירועים » שיפור מערך החניונים באזור התעשייה

    שיפור מערך החניונים באזור התעשייה

    במסגרת תכנית אסטרטגית לאזור התעשייה יוקם באזור התעשייה המזרחי חניון ובו כאלף מקומות חנייה.

    החברה לפיתוח הרצליה פועלת להגדלת מצאי החניות הציבוריות באזור התעשייה. בשנת 2016 נוספו שני חניונים ובמהלך השנים 2018-2017 צפויים להיבנות חניונים תת קרקעיים ועיליים בהם מאות מקומות חנייה. בנוסף, בוחנת החברה היתכנות לשינוי תב"ע בכדי להגדיל עוד יותר את היצע החניות באזור.

    של מכתבים תגובות